Projekti

Privātmājas rekonstrukcija Zvejniekciemā

Privātmājas rekonstrukcija Zvejniekciemā
  • Pasūtītājs: SIA “Velum”
  • Uzņēmējs: SIA „Apprime”
  • Objekta adrese: Celtnieku iela 16/18, Zvejniekciems
  • Projekta termiņi: 2016. gada novembris – 2019. gada aprīlis

2016. gada nogalē SIA “Apprime” uzsāka dzīvojamās mājas būvprojekta izstrādi un tehniskās dokumentācijas saskaņošanu Saulkrastu novada būvvaldē. 2017. gada aprīlī tika uzsākti ēkas rekonstrukcijas darbi ar nesošo konstrukciju izbūvi, telpu gala apdari un piegulošās teritorijas labiekārtošanu. Vienlaikus tika izbūvēts jauns siltuma mezgls ar granulu katlu, jauna siltumapgādes sistēma, ūdensapgāde un kanalizācija. Lai nodrošinātu energosertifikāta iegūšanu, esošie logi tika mainīti uz jauniem ar trīsstiklu paketēm. Papildus tika siltinātas ēkas ārsienas, pagraba pārsegums un pagraba ārsienas.

Pirmās kārtas būvdarbi tika pabeigti 2017. gada novembrī, kad ēka tika nodota ekspluatācijā. Otrās kārtas apdares darbi tika uzsākti 2019. gada janvārī un pabeigti tā paša gada aprīlī.  

Ēkas kopējā divu stāvu platība, ieskaitot pagrabu, ir 385m2.

Atpakaļ