Būvdarbu vadība

  • Būvdarbu veiksmīgu norisi nodrošina mūsu būvinženieri ar atbilstošu kvalifikāciju, pieredzi un būvprocesa vadības prasmēm.
  • Realizējot būvdarbus un/vai atjaunošanas darbus, kad ēkā jāizbūvē arī inženierkomunikācijas (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, aukstuma apgāde un dzesēšana, vēdināšana, elektrotehniskās sistēmas) piesaistām ilglaicīgas sadarbības partnerus, vienlaicīgi veicot arī šo darbu uzraudzību, koordināciju un kvalitātes kontroli.
  • Veicam personāla apmācību inženiertehnisko
    sistēmu apkalpošanā.