Kontakti un rekvizīti

SIA "Apprime"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103224386
Juridiskā adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010
Banka: AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV55HABA0551041468176

Rakstiet mums
Sūtīt