Par uzņēmumu

Būvuzņēmums „Apprime” ir dibināts 2009. gada aprīlī un veic dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvdarbus ar inženiertehnisko sistēmu izbūvi. 

Mūsu komandas kodolu veido pieredzējuši būvniecības speciālisti, kurus vieno kopīgas vērtības - savstarpēja uzticība un vienota izpratne par pakalpojumu kvalitāti.

Savu komercdarbību veicam godprātīgi, ievērojot laba biznesa ētiku. Darbiniekiem nodrošinām Latvijas un Starptautiskās Darba organizācijas Konvencijā noteiktajām prasībām atbilstošus darba apstākļus.

LR Būvkomersantu reģistra Nr.: 8115-R.